Při objednávce nad 2000 Kč 
doprava zdarma!

100% 
Made in France

100% PŘÍRODNÍ SLOŽENÍ
A CERTIFIKOVANÉ BIO

PROFESIONÁLNÍ 
A DOMÁCÍ PRODUKTY

1. Obecná ustanovení
Účelem těchto obchodních podmínek je vymezit a upřesnit práva a povinnosti prodávajícího (dodavatele) na jedné straně a kupujícího (zákazníka, spotřebitele) na straně druhé.

Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.phyts.cz je:
BH - BUSINESS s.r.o.
výhradní dovozce pro Slovenskou a Českou republiku
Andovská 19/A, 940 53 Nové Zámky, Slovenská republika 
IČO: 47732369
DIČ: 2024081312

Společnost je zapsána v OR vedeném Městským soudem Nitra, v oddílu C, vložka č. 37238 / N.
Kopírovat obsah webové stránky phyts.sk a jakékoli další informace bez předchozího písemného souhlasu autora je zakázáno!

Veškeré smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. V případě, že je smluvní stranou spotřebitel, řídí se právní vztahy neupravené obchodními podmínkami phyts.sk zákonem č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník, v platném znění, zákonem č. 250/2007 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele, v platném znění a zákonem č. 108/2000 CFU o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji v platném znění. V případě, že je smluvní stranou podnikatel, řídí se právní vztahy neupravené obchodními podmínkami phyts.sk zákonem č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník, v platném znění.

 

2. Nákup zboží
Prodej je realizován na základě závazného potvrzení objednávky, která se stává kupní smlouvou. Jako závazné potvrzení objednávky se chápe potvrzení prostřednictvím telefonu nebo e-mailu (potvrzení o přijetí objednávky z online systému obchodu není považováno za závazné). Závazné potvrzení provede prodávající na základě výše uvedených podmínek. Prodávajícím potvrzená objednávka se chápe jako závazná pro obě strany, pokud nedojde k porušení dohodnutých podmínek v době potvrzení. Za podstatné podmínky se považuje zejména obsah objednávky (specifikace zboží a počet), cena za zboží a přepravu a termín doručení.

Všechny ceny na web stránkách a v cenících jsou konečné a jsou uváděny v CZK včetně DPH.
Zboží vám bude následně doručen (viz dodací podmínky)

 

3. Odstoupení od smlouvy
V souladu s ustanovením § 12 odst. 1 c. 108/2000 CFU o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji v platném znění, má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do 7 pracovních dnů od převzetí zboží bez uvedení důvodu.
Odstoupením od smlouvy jsou si smluvní strany povinny vrátit navzájem poskytnutá plnění. V případě, že spotřebitel již převzal objednané zboží, je povinen jej vrátit v originálním nepoškozeném balení. V případě, že spotřebitel vrátí objednané zboží poškozené, částečně spotřebované resp. ve stavu, který neodpovídá stavu, ve kterém byl prodávajícím odeslán, bere na vědomí, že prodávající je oprávněn si takto vzniklou škodu, kterou je prodávající povinen prokázat, uhradit z částky, která byla uhrazena spotřebitelům za objednané zboží. Spotřebitel je zároveň povinen v odstoupení od smlouvy uvést kontaktní údaje a číslo účtu, na který má být uhrazena částka za objednané zboží poukázána ze strany prodávajícího. Prodávající se zavazuje uhradit zaplacenou částku, resp. částku sníženou o vzniklou škodu neprodleně po vrácení objednaného zboží. Odstoupení od smlouvy bez udání důvodu nelze v případě, že bylo zboží částečně spotřebováno. Rovněž není možné odstoupit od smlouvy u zboží, jehož charakter to vylučuje především z hygienických důvodů.

Prodávající si vyhrazuje právo na storno objednávky v případě, že:
• objednávku nebylo možné závazně potvrdit (chybně uvedené telefonní číslo, poštovní adresa, e-mail, zákazník je nedostupný, neodpovídá na e-mail atd.)
• výrobce zboží již nevyrábí nebo dovozce nedováží objednané zboží (v případě, že taková situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího a nabídne mu náhradní zboží srovnatelných parametrů nebo mu vrátí peníze).


4. Odpovědnost za vady a reklamace
V případě, že zboží při převzetí kupujícím neodpovídá kupní smlouvě, je kupující povinen neprodleně o tom uvědomit prodávajícího. V případě, že:
• se jedná o vadu odstranitelnou, má kupující právo aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna bez zbytečného odkladu resp. právo na výměnu věci. Kupující bere na vědomí, že prodávající je oprávněn namísto odstranění vady vyměnit vždy vadné zboží za bezvadné, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné potíže
• se jedná o vadu neodstranitelnou, která brání tomu, aby mohl být zboží řádně užíváno, má kupující právo na výměnu věci nebo právo od smlouvy odstoupit
• se jedná o vadu neodstranitelnou, která ale nebrání tomu, aby mohl být zboží řádně užíváno, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny
• se jedná o vadu odstranitelnou, ale kupující nemůže pro opětovně se vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat, má kupující právo na výměnu zboží nebo právo od smlouvy odstoupit.

Kupující bere na vědomí, že prodávající neodpovídá za vady zboží, které byly způsobeny v příčinné souvislosti s jednáním nebo opomenutím kupujícího.
 

5. Platební podmínky
V internetovém obchodě www.phyts.cz může kupující uhradit kupní cenu tímto způsobem:

Dobírka - peníze za zboží zaplatíte až při převzetí zboží kurýrovi.
Bankovní převod - po obdržení Vaší objednávky Vám zašleme číslo účtu a variabilní symbol. Za zboží zaplatíte předem na náš bankovní účet vedený ve FIO bance. Po přijetí platby odesíláme zboží s tím, že Vás informujeme o termínu, kdy bude zásilka doručena.


6. Dodací podmínky
Dodací lhůta začíná běžet dnem přijetí závazné objednávky, která obsahuje všechny potřebné údaje pro její vyřízení. V případě, že se objednané zboží není dostupné, prodávající se zavazuje neprodleně o tom uvědomit kupujícího a dohodnout se s ním na dalším postupu.

Cena dopravy je zobrazena při objednávce. Internetový obchod www.phyts.cz dodává své produkty prostřednictvím společnosti DPD obvykle do 2 - 3 pracovních dnů. Zákazník, který si zvolí tento typ dopravy, by se měl v době doručení zdržovat na adrese resp. vyzvednout si oznámení o uložení zásilky a následně si vyzvednout zásilku u kurýra.


7. Ceny
Všechny ceny uvedené na stránkách jsou konečné, včetně 20% DPH a bez dalšího navýšení. Provozovatel stránky si vyhrazuje právo na změnu cen v případě neoprávněného zásahu do obsahu. Konečná cena pro kupujícího je uvedena v potvrzení objednávky.

 

8. Závěrečná ustanovení
Objednávka kupujícího je po jeho potvrzení považována za závaznou kupní smlouvu mezi kupujícím a prodávajícím a je archivována za účelem jejího plnění a další evidence. Jednotlivé technické kroky směřující k uzavření smlouvy jsou spotřebiteli známé z vlastního procesu uskutečnění objednávky. Smlouva se uzavírá v slovenském jazyce, popřípadě je možné ji uzavřít iv jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Kupující má možnost opravovat chyby, které vznikly při zadávání údajů před podáním objednávky. Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Obchodní podmínky platí od 1.11.2018, Kupující odesláním objednávky dává souhlas se zpracováním údajů dle zákona č. 428/2002 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění.

phyts01

PHYT'S je v současnosti jednou z vedoucích značek v oblasti profesionální péče ve Francii s více než 3000 kosmetickými salony a distribuuje se do 47 zemí světa.

phyts02 


  Andovská 19A/8273
  Nové Zámky 940 53

  +420 733 431 767

  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

© 2016 PHYT´S Naturo Esthetique