Při objednávce nad 2000 Kč 
doprava zdarma!

100% 
Made in France

100% PŘÍRODNÍ SLOŽENÍ
A CERTIFIKOVANÉ BIO

PROFESIONÁLNÍ 
A DOMÁCÍ PRODUKTY

PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 
Dodatek č.1 k Všeobecným obchodním podmínkám / doplňuje Čl.VII Ochrana osobních údajů /
Organizační směrnice k ochraně osobních údajů podle Zákona č.18/2018 Z.z.
 
Provozovatel internetového obchodu www.phyts.sk společnost BH - BUSINESS, s r.o., zpracovává osobní údaje podle právních předpisů, jejichž účinnost bude získána 15.5.2018, tj podle Zákona č. 18/2018 CFU (Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů - dále jen Zákon) a také v souladu s Nařízením EP a rady EU č. 2016/679 (O ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů - dále jen Nařízení). V tomto dokumentu shrnujeme důležité informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s naší činností (prodej zboží). Poučení je závazné pro všechny zaměstnance společnosti a jejích partnerů.
 
 
Rozsah zpracování osobních údajů:
 
Při provozování internetového obchodu www.phyts.sk se osobní údaje shromažďují za účelem vyhotovení faktury a odeslání zboží kupujícímu. Osobní údaje jsou poskytnuty provozovateli internetového obchodu prostřednictvím registračního formuláře, elektronicky, písemně, případně jinou cestou (nap. Telefonicky ...).
Kupující (v případě pokud je fyzická osoba) je povinen oznámit prodávajícímu (BH - BUSINESS s.r.o.) své jméno, příjmení, adresu pro doručení včetně PSČ, telefonní číslo a e-mail. Kupující (v případě pokud je právnická osoba) je povinen oznámit prodávajícímu (BH - BUSINESS s.r.o.) své obchodní jméno, adresu sídla včetně PSČ, IČO, DIČ nebo DIČ, telefonní číslo, e-mail a adresu doručení. Kupující je v obou případech povinen poskytnout pravdivé a aktuální osobní údaje. V případě změny osobních údajů je kupující v obou případech povinný změnu neprodleně oznámit provozovateli. Kupující má právo a možnost aktualizovat osobní údaje v online režimu na web stránce internetového obchodu, v zákaznické sekci, po přihlášení.
 
Prodávající při zpracování osobních údajů postupuje ve smyslu Zákona č. 122/2013 o ochraně osobních údajů a zpracovává pouze osobní údaje nezbytné pro uzavření spotřebitelské smlouvy. Účelem zpracování osobních údajů je jejich využití pro plnění spotřebitelské smlouvy, kterou prodávající uzavírá s kupujícím vytvořením objednávky v internetovém obchodě.
 
Osobní údaje mohou být pro účely plnění spotřebitelské smlouvy poskytnuty třetím stranám: poštovním společnostem. Seznam doručovacích společností, které spolupracují s provozovatelem (společnost BH - BUSINESS s.r.o.) internetového obchodu:
DPD s.r.o.

Kupující může na základě písemné žádosti u prodávajícího zamítat: zpracovávání osobních údajů kupujícího, o kterých předpokládá, že jsou nebo budou zpracovávány pro účely přímého marketingu bez jeho souhlasu, a žádat jejich likvidaci, využívání osobních údajů kupujícího pro účely přímého marketingu v poštovním styku nebo poskytování osobních údajů uvedených pro účely přímého marketingu.
 
Dotyčná osoba má rovněž právo na základě písemné žádosti od provozovatele vyžadovat:
• ve všeobecně srozumitelné formě informace o stavu zpracování svých osobních údajů v informačním systému,
• ve všeobecně srozumitelné formě přesné informace o zdroji, z něhož získal její osobní údaje pro zpracování,
• ve všeobecně srozumitelné formě odpis jejích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,
• opravu její nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,
• likvidaci jejích osobních údajů, pokud byl splněn účel jejich zpracování,
• likvidaci jejích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, pokud došlo k porušení zákona.
 
Další informace o právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů: BH - BUSINESS s. r.o. se snaží vycházet vstříc zákazníkům při naplňování práv uvedených níže, ale i ostatních podle Nařízení EP a rady EU č. 2016/679 (O ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů).
 
Na základě písemné žádosti může kupující od prodávajícího žádat:
• potvrzení, zda jsou nebo nejsou osobní údaje kupujícího zpracovávané, informace o zpracování osobních údajů seznam osobních údajů, které jsou o kupujícím předmětem zpracování, opravu nebo likvidaci nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, které jsou předmětem zpracování; likvidaci osobních údajů, jejichž účel zpracování skončil; pokud jsou předmětem zpracování úřední doklady obsahující osobní údaje, může kupující požadovat jejich vrácení; likvidaci jeho osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, pokud došlo k porušení zákona.
 
Kupující může na základě písemné žádosti u prodávajícího namítat proti:
• zpracovávání osobních údajů kupujícího, o kterých předpokládá, že jsou nebo budou zpracovávány pro účely přímého marketingu bez jejího souhlasu, a žádat jejich likvidaci, využívání osobních údajů kupujícího pro účely přímého marketingu v poštovním styku nebo poskytování osobních údajů uvedených pro účely přímého marketingu. Kupující při podezření, že jeho osobní údaje neoprávněně zpracovávají, může podat Úřadu pro ochranu osobních údajů návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů.
 
 
S cílem zajistit řádné fungování internetového obchodu může prodávající ukládat na zařízení kupujícího malé datové soubory - cookies, díky kterým si internetový obchod může na určitou dobu uchovávat údaje o činnosti a nastaveních (např. Přihlašovací jméno, jazyk, velikost písma apod.). Internetový obchod prodávajícího používá cookies k zapamatování si uživatelských nastavení kupujícího a pro nezbytnou funkcionalitu internetového obchodu. Kupující může všechny soubor cookies uložené v jeho zařízení vymazat a případně internetový prohlížeč ve svém zařízení nastavit tak, aby znemožnil jejich ukládání. V takovém případě bude kupující při opakované návštěvě internetového obchodu pravděpodobně muset ručně upravovat některá nastavení a některé služby nebo funkce internetového obchodu nemusí být funkční.
 
V případě jakýchkoliv dotazů ohledně obchodních podmínek nebo zpracováním osobních údajů, nás neváhejte kontaktovat, rádi Vám odpovíme.

phyts01

PHYT'S je v současnosti jednou z vedoucích značek v oblasti profesionální péče ve Francii s více než 3000 kosmetickými salony a distribuuje se do 47 zemí světa.

phyts02 


  Andovská 19A/8273
  Nové Zámky 940 53

  +420 733 431 767

  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

© 2016 PHYT´S Naturo Esthetique